Działalność NON PROFIT


Firma MAK Projekt S.C. mając w pobliżu swojej siedzimy obiekt zabytkowy o bardzo dużej wartości nie tylko dla regionu w którym jest on zlokalizowany, podjęła się na prośbę proboszcza miejscowej parafii Łęgowo, objąć bezpłatną opieką i serwisem instalację automatycznie wykrywającą pożar i gaszącą obiekt mgłą wodną z dodatkiem piany ciężkiej.

Kościół drewniany w Klępsku zlokalizowany jest w województwie Lubuskim i stanowi perłę stylu i wartość sztuki najwyższej krajowej klasy. Jak podają źródła parafialne kościół został wybudowany w XIII wieku jako świątynia katolicka, reprezentująca styl gotycki, w późniejszych latach kilkakrotnie rozbudowywana.

MAK Projekt S.C.
ul. Poligonowa 3
Brzezie k. Sulechowa
66-100 Sulechów
+48 68 320 11 71+48 601 968 092+48 607 619 716biuro@makprojekt.pl