Usługi projektowe


  • dobór systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w zależności od wymagań normatywnych, rozporządzeń oraz wymogów ubezpieczyciela,
  • projektowanie instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, hydrantowych oraz pompowni,
  • przygotowanie projektów przetargowych, budowlanych, koncepcyjnych, wykonawczych i powykonawczych, wg polskiej normy PN-EN12845 lub amerykańskiej FM Global i NFPA
  • wykonywanie obliczeń hydraulicznych instalacji tryskaczowych,
  • doradztwo w zakresie projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji tryskaczowych,
  • doradztwo i prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami ubezpieczyciela FM Global
  • szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za obsługę instalacji tryskaczowych w zakładach produkcyjnych
MAK Projekt S.C.
ul. Poligonowa 3
Brzezie k. Sulechowa
66-100 Sulechów
+48 68 320 11 71+48 601 968 092+48 607 619 716biuro@makprojekt.pl