Hydranty


Hydranty wewnętrzne są podstawowym wyposażeniem p.poż. w obiektach budowlanych. Służą do prowadzenia akcji gaśniczej przez przeszkolone osoby. Oferujemy hydranty DN25 z wężem półsztywnym, DN33 z wężem półsztywnym oraz DN52 z wężem płaskoskładanym. Hydranty zewnętrzne służą jako źródło wody dla straży pożarnej. Oferujemy hydranty zewnętrzne DN80 oraz DN100.

MAK Projekt S.C.
ul. Poligonowa 3
Brzezie k. Sulechowa
66-100 Sulechów
+48 68 320 11 71+48 601 968 092+48 607 619 716biuro@makprojekt.pl